Sklep internetowy HISPORT używa plików cookies do prawidłowego funkcjonowania. Więcej informacji w Polityce prywatności. Klauzula informacyjna - RODO - zobacz więcej.


Akceptuję     lub     Opuść stronę

Regulamin

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016r.I. Postanowienia ogólne

 • Właścicielem sklepu jest firma Hi-Sport s.c Andrzej Szymański , Jarosław Jasiński z siedzibą w Ostrowiec Świętokrzyski przy os. Słoneczne 14 , o numerze NIP 661-234-38-69, REGON 260372020 "www.hisport.com.pl"

 • Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.hisport.com.pl jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność prawną (zdolność do czynności prawnych) lub każda osoba prawna, której siedziba znajduje się na terytorium Polski - zwaną dalej "Klientem" lub „Kupującym".

 • Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest założenie konta w sklepie Hi-Sport s.c. Andrzej Szymański , Jarosław Jasiński bądź poprawne wypełnienie formularza zamówienia.

 • Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że oferta kierowana do nie-konsumentów stanowi inaczej.

 • Zawartość Sklepu Internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy.

 • Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać do czasu, gdy zamówienie zostanie wysłane.

 • Zamówienia poprzez stronę internetową www.hisport.com.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

 • Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 • Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym, jednocześnie w celu prawidłowego wykonania umowy wyraża zgodę na dostarczanie treści cyfrowych oraz otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej od Hi-Sport s.c. Andrzej Szymański , Jarosław Jasiński.

II. Potwierdzenie zamówienia

 • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu w celu weryfikacji rzetelności złożonego zamówienia. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.

 • Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości jego potwierdzenia lub w przypadku braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail w ciągu 7 dni roboczych od dnia zamówienia towaru w sklepie Hi-Sport s.c. Andrzej Szymański , Jarosław Jasiński

 • W przypadku, gdy którykolwiek z produktów występuje w „Dostępności ograniczonej”, Klient zostanie poinformowany o możliwości realizacji takiego zamówienia w e-mailu zwrotnym do 3 dni roboczych po złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym.

 • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia, Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży), procedury rozpatrywania reklamacji oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Kupujący wskaże inny sposób komunikacji. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży).

 • Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

III. Formy płatności

 • Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności:

  • PRZY ODBIORZE (ZA POBRANIEM)- Zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.

  • PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY- Klient wpłaca całkowitą wartość zamówienia na numer konta bankowego, który jest podany w momencie składania zamówienia. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek.

 • W przypadku stwierdzenia braku wpłaty w przeciągu tygodnia od złożenia zamówienia, zostanie ono anulowane bez powiadamiania Klienta o zaistniałym fakcie.

IV. Dostawa towaru

 • Prowadzimy sprzedaż tylko na terenie Polski.

 • Wartości opłat wyliczane są automatycznie w momencie składania zamówienia i są uzależnione od formy wyboru dostawy oraz płatności.

 • W chwili odbioru towaru prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności kuriera. Z chwilą pokwitowania na nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 • Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Protokołu Reklamacji".

V. Prawo do odstąpienia od umowy

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.

 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Hi-Sport s.c. Andrzej Szymański , Jarosław Jasiński swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną, odpowiednio na adres: Hi-Sport s.c. Andrzej Szymański , Jarosław Jasiński Sklep Internetowy, os . Słoneczne 14 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski / adres poczty elektronicznej: Hi-Sport2@wp.pl ).

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 • W przypadku odstąpienia od umowy Hi-Sport s.c. Andrzej Szymański , Jarosław Jasiński zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, nie dotyczy to kosztu przesyłki którą ponosi w 100 % kupujący . Niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Hi-Sport s.c. Andrzej Szymański , Jarosław Jasiński została poinformowana przez Kupującego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 • Hi-Sport s.c. Andrzej Szymański , Jarosław Jasiński może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 • Zakupiony towar, w przypadku odstąpienia od umowy jego zakupu, należy zwrócić na adres: Hi-Sport s.c. Andrzej Szymański , Jarosław Jasiński os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy do Hi-Sport s.c. Andrzej Szymański , Jarosław Jasiński. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy (towaru) przed jego upływem.

 • Kupujący ponosi tylko i wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (towaru) w przypadku odstąpienia od umowy.

 • Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VI. Gwarancja

 • Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i jeżeli wyraźnie to zaznaczono, objęte są gwarancją producenta.

 • Wybór sposobu usunięcia wady, w przypadku korzystania z roszczeń z tytułu gwarancji, należy do Hi-Sport s.c. Andrzej Szymański , Jarosław Jasiński., zgodnie z warunkami gwarancji.

 • Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do których wykonania zobowiązany jest Klient we własnym zakresie i na własny koszt, np. konserwacja, montaż etc.

 • Gwarancja obejmuje usterki sprzętu wynikłe w trakcie poprawnej eksploatacji lub spowodowane defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.

 • Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi

VII. Rękojmia

 • Niezależnie od uprawnień wynikających z gwaranci, o których mowa w punkcie VI powyżej, Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru.

 • Przysługujące Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi określają art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014r., pozycja 121 z późniejszymi zmianami).

 • Kupujący może skorzystać z wzoru formularza zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi, jednak nie jest to obowiązkowe.
Kategorie

© HISPORT - Sklep sportowo-turystyczny